Välkommen till Nya Motala Tandvårdsgrupp

5676D8DB-3FC4-4CDA-9B83-E25EB79C86DD

Aktuell information

Bäste patient!

Vi vill med detta brev meddela dig att vi har överlåtit verksamheten i Motala Tandvårdsgrupp till våra mångåriga kollegor på kliniken, tandläkarna
Dan Erlandsson och David Tyrenius.
De kommer att fortsätta att driva kliniken med samma verksamhet och med samma personal som vi haft i många år.

Anna kommer tillsvidare att arbeta kvar men i mindre omfattning än tidigare. Det kommer också ytterligare en tandläkare till kliniken, som heter Dan Zamcanu, Han har mångårig erfarenhet av tandvård i såväl privat som offentlig regi.
Lars fortsätter som tidigare med sin röntgenverksamhet.

Eftersom Anna kommer att arbeta färre timmar kommer en del av er att erbjudas tid hos någon av våra andra tandläkare och då företrädesvis hos Dan Zamcanu, och ni kommer självklart att erbjudas samma vård och service som tidigare.

Vi vill tacka för det förtroende ni givit oss under alla år och hoppas att ni ska bli nöjda även i fortsättningen.

Med vänlig hälsning

Anna Tengby och Lars Olsson