Odontologisk radiologi

På Motala Tandvårdsgrupp tar vi emot remisser för specialistundersökningar inom odontologisk radiologi med CBCT, panoramaöversikter och intraoral teknik. Väntetiderna är korta och Du kan ofta få hjälp med undersökning och svar samma vecka.

Du kan få hjälp med exempelvis:

– Röntgenutredning inför implantatbehandling.

– Lägesbestämning.

– Komplexa endodontiska frågeställningar

– Smärtutredningar.

Undersökningarna utförs hos Motala Tandvårdsgrupp i Motala och det är ditt du skickar din remiss. Utlåtande skrivs av Lars Olsson som är specialisttandläkare i odontologisk radiologi. Till utlåtandet bifogas undersökningen på CD tillsammans med ett viewer-program samt som DICOM-filer för visning i valfritt röntgenprogram.

CBCT-undersökningar och panoramaundersökningar utförs med en Gendex GXPD 700.

 Bild1

Tillsammans med specialisttandläkare Frida Nordh bedrivs verksamhet inom odontologisk radiologi med konsultverksamhet, kursverksamhet och granskning av CBCT-undersökningar från andra kliniker.

Läs mer på www.odontrad.se

O_N_odontrtg